Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải thích tại sao từ một phần cơ quan sinh dưỡng có thể sinh sản được cây con mang đặc tính giống hệt như cây mẹ? Từ đó, định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?

Giải thích tại sao từ một phần cơ quan sinh dưỡng có thể sinh sản được cây con mang đặc tính giống hệt như cây mẹ? Từ đó, định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?

Xem lời giải

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Xem lời giải

Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

Xem lời giải

Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào?

Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào?

Xem lời giải

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Xem lời giải

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải