Bài 24. Ứng động

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1 Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1

Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1

Xem chi tiết
Quan sát hình dạng, cách bắt mồi và tiêu hủy mồi của cây ăn sâu bọ (hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này. Quan sát hình dạng, cách bắt mồi và tiêu hủy mồi của cây ăn sâu bọ (hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này.

Quan sát hình dạng, cách bắt mồi và tiêu hủy mồi của cây ăn sâu bọ (hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này.

Xem chi tiết
Quan sát tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng quấn Quan sát tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng quấn

Quan sát tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng quấn

Xem chi tiết
Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nở hoa theo nhiệt độ. Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nở hoa theo nhiệt độ.

Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nở hoa theo nhiệt độ.

Xem chi tiết
Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5 Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Xem chi tiết
Quan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức ngủ của lá. Quan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức ngủ của lá.

Quan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức ngủ của lá.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài