Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu
Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây:

Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây: Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh meetilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp vào dung dịch CaCl2. Quan sát dung dịch CaCl2, chúng ta sẽ thấy dung dịch tù không màu dần dần chuyển sang màu xanh. Tại sao vậy?

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Xem lời giải

Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Xem lời giải

Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải