Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 57 phiếu
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn của quá trình hô hấp.

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn của quá trình hô hấp.

Xem lời giải

Quan sát sơ đồ hô hấp sáng (hình 11.2), hãy cho biết: nguồn gốc nguyên liệu (axit glicôlic) của hô hấp sáng. Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật nào và ở các bào quan nào?

Quan sát sơ đồ hô hấp sáng (hình 11.2), hãy cho biết: nguồn gốc nguyên liệu (axit glicôlic) của hô hấp sáng. Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật nào và ở các bào quan nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 11.3, hãy giải thích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

Quan sát hình 11.3, hãy giải thích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

Xem lời giải

Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải