Bài 18. Tuần hoàn

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu
Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào cơ thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ các chất không cần thiết ra ngoài cơ thể bằng cách nào và theo con đường nào? Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào cơ thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ các chất không cần thiết ra ngoài cơ thể bằng cách nào và theo con đường nào?

Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào cơ thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ các chất không cần thiết ra ngoài cơ thể bằng cách nào và theo con đường nào?

Xem chi tiết

Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện. Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Xem chi tiết

Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản. Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản.

Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài