Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ

Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ (trong khi thiếu GH lại gây ra bệnh lùn). Nếu muốn chữa trị bệnh lùn thì phải cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

Xem lời giải

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Xem lời giải

Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về:

Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về:

Xem lời giải

Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi những hoocmôn nào? Dựa vào sơ đồ hình 38.2 hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt, là có thể thụ thai?

Xem lời giải