B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau. Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS. Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS.

Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS.

Xem chi tiết
Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK. Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK.

Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Hãy trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng). Hãy trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng).

Hãy trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng).

Xem chi tiết
Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin. Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin.

Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài