B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Dựa vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Xem lời giải

Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS.

Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS.

Xem lời giải

Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK.

Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK.

Xem lời giải

Câu 1 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 107 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng).

Hãy trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng).

Xem lời giải

Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin.

Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin.

Xem lời giải

Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác