B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.5 trên 56 phiếu
Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao? Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Xem chi tiết

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi (từ hợp tử → gà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới nở → gà trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái) có nhận xét gì?

Xem chi tiết

Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn phát triển nào và con nòng nọc Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn phát triển nào và con nòng nọc

Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn phát triển nào và con nòng nọc (giai đoạn ấu trùng) có những đặc điểm gì về hình dạng và sinh lí khác với ếch trưởng thành?

Xem chi tiết

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưởng thành ở những đặc điểm gì về hình thái và sinh lí?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ

Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ (trong khi thiếu GH lại gây ra bệnh lùn). Nếu muốn chữa trị bệnh lùn thì phải cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

Xem chi tiết

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào? Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Xem chi tiết

Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về: Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về:

Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 7 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi những hoocmôn nào? Dựa vào sơ đồ hình 38.2 hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt, là có thể thụ thai?

Xem chi tiết

Hãy phân tích câu nỏi của các nhà chăn nuôi tằm: ăn như ″tằm ăn rỗi″ là với ý nghĩa gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của tằm? Hãy phân tích câu nỏi của các nhà chăn nuôi tằm: ăn như ″tằm ăn rỗi″ là với ý nghĩa gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của tằm?

Hãy phân tích câu nỏi của các nhà chăn nuôi tằm: ăn như ″tằm ăn rỗi″ là với ý nghĩa gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của tằm?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài