Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1.5kg nên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Xem lời giải

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi

Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi (từ hợp tử → gà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới nở → gà trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái) có nhận xét gì?

Xem lời giải

Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn phát triển nào và con nòng nọc

Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn phát triển nào và con nòng nọc (giai đoạn ấu trùng) có những đặc điểm gì về hình dạng và sinh lí khác với ếch trưởng thành?

Xem lời giải

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào

Hãy quan sát sự phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưởng thành ở những đặc điểm gì về hình thái và sinh lí?

Xem lời giải

Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải