A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Trên cơ sở các kiến thức học từ lớp 10, hãy nếu vai trò chung của nước đối với thực vật

Trên cơ sở các kiến thức học từ lớp 10, hãy nếu vai trò chung của nước đối với thực vật

Xem lời giải

Hãy nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào

Hãy nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào

Xem lời giải

Quan sát hình 1.2 cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ đất vào mạch gỗ?

Quan sát hình 1.2 cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ đất vào mạch gỗ?

Xem lời giải

Hãy quan sát từ hình 1.5, mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan, chất hữu cơ trong cây.

Hãy quan sát từ hình 1.5, mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan, chất hữu cơ trong cây.

Xem lời giải

Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy giải thích câu nói trên. Tại sao thoát hơi nước lại là ″tai họa″ và tại sao thoát hơi nước lại là ″ tất yếu″?

Hãy giải thích câu nói trên. Tại sao thoát hơi nước lại là ″tai họa″ và tại sao thoát hơi nước lại là ″ tất yếu″?

Xem lời giải

Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây:

Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây: Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh meetilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp vào dung dịch CaCl2. Quan sát dung dịch CaCl2, chúng ta sẽ thấy dung dịch tù không màu dần dần chuyển sang màu xanh. Tại sao vậy?

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Xem lời giải

Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Quan sát hình 3.3,hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại ion cho dưới đây để lá cây xanh lại?

Xem lời giải

Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất