Bài 23. Hướng động

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường. Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Xem chi tiết

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm. Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Xem chi tiết

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước. Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Xem chi tiết

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4) So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

Xem chi tiết

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài