Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính? Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Xem chi tiết

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa. Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Xem chi tiết

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào? Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Xem chi tiết

Khi quả chín có những biến đổi nào về hình thái và sinh lý? Khi quả chín có những biến đổi nào về hình thái và sinh lý?

Khi quả chín có những biến đổi nào về hình thái và sinh lý?

Xem chi tiết

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó? Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài