A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Giải thích tại sao từ một phần cơ quan sinh dưỡng có thể sinh sản được cây con mang đặc tính giống hệt như cây mẹ? Từ đó, định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?

Giải thích tại sao từ một phần cơ quan sinh dưỡng có thể sinh sản được cây con mang đặc tính giống hệt như cây mẹ? Từ đó, định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?

Xem lời giải

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Thế nào là giâm (cành, lá, rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm, cành, lá, rễ ở đây.

Xem lời giải

Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

Xem lời giải

Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào?

Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào?

Xem lời giải

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Vì sao mô thực vật có thể nuôi cây thành cây mới?

Xem lời giải

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Xem lời giải

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Quan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Xem lời giải

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Nêu ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Xem lời giải

Khi quả chín có những biến đổi nào về hình thái và sinh lý?

Khi quả chín có những biến đổi nào về hình thái và sinh lý?

Xem lời giải

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Có thể làm quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó?

Xem lời giải

Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất