A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu
Từ một hạt (đậu) gieo trồng đến khi thu được các hạt mới, cây (đậu) đã trải qua những giai đoạn nào? Đặc điểm từng giai đoạn?

Từ một hạt (đậu) gieo trồng đến khi thu được các hạt mới, cây (đậu) đã trải qua những giai đoạn nào? Đặc điểm từng giai đoạn?

Xem lời giải

Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.

Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.

Xem lời giải

Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật.

Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật.

Xem lời giải

Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất