Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao


Giải bài tập Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?

A. Gibêrelin.                            B. Xitôkinin.

C. Phitôcrôm.                          D. Cả  A và C

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

 loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí