B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính? Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Xem chi tiết
Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây.

Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Sau khi điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng trên em có nhận xét gì về hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

Xem chi tiết
Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới

Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

Xem chi tiết
Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được? Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Xem chi tiết
Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính? Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Xem chi tiết
Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính? Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?

Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính.

Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

Xem chi tiết
Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy : Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Xem chi tiết
Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính. Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao. Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Xem chi tiết
Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì?

Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài