Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính.

Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

Xem lời giải

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Xem lời giải

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Xem lời giải

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Xem lời giải

Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì?

Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Xem lời giải

Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải