Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính.

Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy : Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Xem chi tiết

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính. Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Xem chi tiết

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao. Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Xem chi tiết

Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì?

Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 7 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 7 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài