Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Những động vật quý hiếm nhưng chỉ đẻ một con trong một lứa, muốn nhân giống nhanh phải có những biện pháp nào?

Những động vật quý hiếm nhưng chỉ đẻ một con trong một lứa, muốn nhân giống nhanh phải có những biện pháp nào? Cơ sở khoa học của các biện pháp đó?

Xem lời giải

Trong chăn nuôi hiện nay có những hướng nào để điều khiển giới tính của đàn con? Cơ sở khoa học của những hướng đó là gì?

Trong chăn nuôi hiện nay có những hướng nào để điều khiển giới tính của đàn con? Cơ sở khoa học của những hướng đó là gì?

Xem lời giải

Vì sao một trong những biện pháp tăng sinh ở động vật là phải cần xử lý giao tử và thụ tinh nhân tạo.

Vì sao một trong những biện pháp tăng sinh ở động vật là phải cần xử lý giao tử và thụ tinh nhân tạo.

Xem lời giải

Nuôi cấy phôi đã được giải quyết những vấn đề gì trong sinh sản ở động vật và trong sinh đẻ ở người?

Nuôi cấy phôi đã được giải quyết những vấn đề gì trong sinh sản ở động vật và trong sinh đẻ ở người?

Xem lời giải

Vì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạch?

Vì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạch? Có những biện pháp nào đảm báo sinh đẻ có kế hoạch ở người để thực hiện kế hoạch dân số.

Xem lời giải

Trình bày các biện pháp tránh thai và hậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên.

Trình bày các biện pháp tránh thai và hậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên.

Xem lời giải

Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên.

Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên.

Xem lời giải

Câu 1 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải