Bài 7. Quang hợp

Bình chọn:
4.8 trên 44 phiếu
Dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy cho biết: Quang hợp là gì? Dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy cho biết: Quang hợp là gì?

Dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy cho biết: Quang hợp là gì?

Xem chi tiết
Hình thái, cấu trúc của lá liên quan đến chức năng quan hợp. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điều này. Hình thái, cấu trúc của lá liên quan đến chức năng quan hợp. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điều này.

Hình thái, cấu trúc của lá liên quan đến chức năng quan hợp. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điều này.

Xem chi tiết
Hãy quan sát và phân tích hình 7.3 để giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục Hãy quan sát và phân tích hình 7.3 để giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục

Hãy quan sát và phân tích hình 7.3 để giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục

Xem chi tiết
Câu 1 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài