A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Xem lời giải

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Xem lời giải

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Xem lời giải

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong đất (hình 23.4)

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1

Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1

Xem lời giải

Quan sát hình dạng, cách bắt mồi và tiêu hủy mồi của cây ăn sâu bọ (hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này.

Quan sát hình dạng, cách bắt mồi và tiêu hủy mồi của cây ăn sâu bọ (hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này.

Xem lời giải

Quan sát tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng quấn

Quan sát tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng quấn

Xem lời giải

Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nở hoa theo nhiệt độ.

Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nở hoa theo nhiệt độ.

Xem lời giải

Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5

Xem lời giải

Quan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức ngủ của lá.

Quan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức ngủ của lá.

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác