Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.


Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất và cây.

Lời giải chi tiết

- Các chất khoáng vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao ở rễ.

- Hấp thụ mang tính chọn lọc, ngược chiều gradient nồng độ.

- Có sự tham gia của ATP và chất trung gian (chất mang).

- Hấp thụ chủ động các chất khoáng là do màng sinh chất là màng sống có tính chọn lọc.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài