Câu 2 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: P, K, S. 

Lời giải chi tiết

Vai trò củạ các nguyên tố đa lượng:

Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, lipit, axit nuclêic...). Các nguyên tố đại lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo.

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu