SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bình chọn:
3.6 trên 33 phiếu
Câu 1 trang 116 sgk địa lí 9 Câu 1 trang 116 sgk địa lí 9

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 116 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 116 sgk địa lí 9

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 116 sgk địa lí 9 Câu 3 trang 116 sgk địa lí 9

Căn cứ vào bảng 31.3:

Xem chi tiết
Căn cứ vào bảng 32.1, nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước. Căn cứ vào bảng 32.1, nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ Sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang- 117 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ Cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Nêu vai trò của hai hồ chứa nước Nêu vai trò của hai hồ chứa nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Câu 1 trang 120 sgk địa lí 9 Câu 1 trang 120 sgk địa lí 9

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?

Xem chi tiết
Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước? Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?

Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 32.3. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước. Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Căn cứ vào hình 14.1, hãy cho biết từ TP. Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng những loại hình giao thông vận tải nào? Căn cứ vào hình 14.1, hãy cho biết từ TP. Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng những loại hình giao thông vận tải nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì? Hoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào bảng  33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước. Dựa vào bảng 33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 123 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 123 sgk địa lí 9

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 123 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 123 sgk địa lí 9

Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 123 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 123 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra nhận xét.

Xem chi tiết
Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9 Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 34.1, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 124 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 124 sgk địa lí 9

Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài