Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

Bình chọn:
4.2 trên 38 phiếu

Vào thế kỉ XV. trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân công

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

1. Một nền sản xuất mới ra đời

- Kinh tế: xuất hiện những yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa.

+ Ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân công.

+ Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

+ Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

- Xã hội:

+ Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.

+ Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm. Nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân, thợ thủ công, công nhân) bị áp bức, bóc lột nặng nề.

=> Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các cuộc đấu tranh.

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

* Thời gian: Thế kỉ XVI (1566 – 1648). 

* Nguyên nhân:

- Kinh tế: yếu tố tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng bị Tây Ban Nha kìm hãm.

- Xã hội: mâu thuẫn nhân dân Hà Lan >< phong kiến Tây Ban Nha. 

* Nhiệm vụ:

- Xóa bỏ chế độ phong kiến Tây Ban Nha

- Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

* Lãnh đạo: Giai cấp tư sản

* Lực lượng: Giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân

* Hình thức: Cuộc chiến tranh giành độc lập

* Kết quả, ý nghĩa: 

- Hà Lan đã giành được độc lập.

- Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên => Mở ra thời kì Lịch sử thế giới thời cận đại.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn mạnh hơn cả, trước hết là ở miền Đông - Nam

Xem chi tiết
Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII? Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan? Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó? Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao? Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem chi tiết
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.