Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?


Đề bài

Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dưa vào sgk Lịch sử 10 trang 4 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng Hà Lan:

* Diễn biến:

- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại chính quyền phong kiến Tây Ban Nha đã diễn ra, đỉnh cao là năm 1566.

- Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan đã thành lập "Các tỉnh liên hiệp” (sau là Cộng hòa Hà Lan).

- Năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Hà Lan.

* Kết quả:

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

- Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.