Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Hướng dẫn giải:

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan