Số đếm (cardinal number) (tính từ và đại từ)

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

5000Five thousand, (năm nghìn) 260,127. Two hundred and sixty thousand, one hundred and twenty-seven (hai trăm sáu mươi nghìn một trăm hai mươi bảy)

1. One (một)

2. Two (hai)

3. Three (ba)

4. Four (bốn)

5. Five (năm)                                 

6. Six (sáu)

7. Seven (bảy)

8. Eight (tám)

9. Nine (chín)

10. Ten (mười)

11. Eleven (mười một)

12. Twelve (mười hai)

13. Thirteen (mười ba)

14. Fourteen (mười bốn)

15. Fifteen (mười lăm)

16. Sixteen {mười sáu)

17. Seventeen (mười bảy)

18.   Eighteen (mười tám)

19   Nineteen (mười chín)

20.Twenty (hai mươi)

21  Twenty one (hăm mốt)

22  Twenty- two (hăm hai)

23. Twenty- three (hăm ba)

24. Twenty- four (hăm bôn)

25. Twenty- five (hăm lăm)

26. Twenty- six (hăm sáu)

27 Twenty- seven (hăm bảy)

28.Twenty- eight (hăm tám)

29. Twenty- nine (hăm chín)

30.Thirty (ba mươi)

31. Thirty one (băm mốt)

40. Forty (Bốn mươi)

50. Fifty (năm mươi)

 60. Sixty (sáu mươi)

70. Seventy (bảy mươi)

80. Eighty (tám mươi)

90. Ninety (chin mươi)

100. A hundred (một trăm)

1000. A thousand (một nghìn)

1000000. A million (một triệu)

400 Four hundred (bốn trăm)

140. A hundred, and forty (một trăm bốn mươi)

1,006 A/one thousand cuid six (một nghìn lẽ sáu)

5000Five thousand, (năm nghìn)

260,127. Two hundred and sixty thousand, one hundred and twenty-seven (hai trăm sáu mươi nghìn một trăm hai mươi bảy)

 

Các điểm cần lưu ý về số đếm Các điểm cần lưu ý về số đếm

A. Khi viết, hoặc đọc, một số gồm có ba chữ số trở lên, ta đặt and trước hàng chục và hàng đơn vị. 713 seven hundred, and thirteen (bảy trăm mười ba)5,102 five thousand, one hundred and two (Năm ngàn một trăm lẻ hai)

Xem chi tiết
Số thứ tự (Ordinal numbers) Số thứ tự (Ordinal numbers)

Một số nguyên + một phân số có thể được theo sau bởi một danh từ số nhiều : 2 1/4 miles : two and a quarter miles (2 1/4 dặm)1/2 (phân nửa- half) có thể có danh từ trực tiếp theo sau, nhưng không có of (điều này khác với các phân số khác):

Xem chi tiết
Các điểm cần lưu ý về số thứ tự Các điểm cần lưu ý về số thứ tự

A. Hãy lưu ý chính tả đặc biệt của fifth, eighth, ninth và B. Khi số thứ tự được trình bày bằng con số, hai chữ cái cuối cùng của chữ viết phải được giữ lại :

Xem chi tiết
Ngày tháng Ngày tháng

Khi đọc hoặc nói ta dùng thuật từ hundred chứ không dùng thousand. Do đó năm 1987 được đọc là Nineteen hundred and eighty seven Hoặc Nineteen eighty-seven. Các năm trước Thiên Chúa Giáng sinh thường có BC kèm theo sau. Còn những năm sau Thiên Chúa trở đi thỉnh thoảng có AD kèm theo sau (AD = Anno Domini).

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay