Các điểm cần lưu ý về số thứ tự


A. Hãy lưu ý chính tả đặc biệt của fifth, eighth, ninth và B. Khi số thứ tự được trình bày bằng con số, hai chữ cái cuối cùng của chữ viết phải được giữ lại :

A. Hãy lưu ý chính tả đặc biệt của fifth, eighth, ninth và

Quảng cáo
decumar

B. Khi số thứ tự được trình bày bằng con số, hai chữ cái cuối cùng của chữ viết phải được giữ lại :

First = 1 st

 Second = 2 nd

Third- = 3 rd

Fourth = 4 th

Twenty-first = 21 st

Forty-second = 42 nd

Sixty-third = 63 rd.

Eightieth = 80 th

Trong các số thứ tự kép qui tắc về từ and cũng giống như trong số đếm kép :

101  St = the hundred, and first (Thứ 101)

Trước số thứ tự thường có the :

The sixtieth day (ngày thứ 60)

The fortieth visitor (Vị khách thứ 40)

Tước hiệu vua được viết bằng số La Mã :

Ví dụ : Charles V ( Vua Charles đệ Ngũ)

James III (Vua James đệ Tam)

Elizabeth II (Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị)

Nhưng trong văn nói ta dùng the + chữ số thứ tự :

Charles the Fifth Janies the Third Elizabeth, the Second


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm