Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?


Đề bài

Qua những điều dưới đây, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Cuối tháng 8 - 1789. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu khẩu hiệu nổi tiếng : “Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Nội dung Tuyên ngôn có một số điều sau :

Điều 1 Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng...

Điều 2 : . (được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức.

Điều 17 : Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 13 để đưa ra nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Sau thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789). 

- Ý nghĩa:

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

+ Xác định những quyền tự nhiên của con người.

- Ưu điểm: Đề cao quyền tự do, quyền bình đẳng của con người 

- Hạn chế: Phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản, nhân dân hầu như không được hưởng 

- Ảnh hưởng: Thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cùng với Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp có ảnh hưởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trên thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 70 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.