Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?

Bình chọn:
3.7 trên 18 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hành động của nhân dân Pháp:

- Trước tình hình "Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 - 8 - 1792, nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

* Kết quả:

- Phái Lập hiến bị lật đổ, chính quyền chuyển về tay tư sản công thương nghiệp, gọi là phái Gi-rông-đanh

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu