Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12-17 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Các giai đoạn chính

Thời gian

Nội dung sự kiện

Từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792 (Chế độ quân chủ lập hiến)

Ngày 14 - 7 - 1789

Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti.

Tháng 8 - 1789

Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Tháng 9 - 1791

Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ

Tháng 4 - 1792

Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

Ngày 11 - 7 - 1792

Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy” và ra sắc lệnh động viên quân tình nguyện

Từ ngày 10 – 8 – 1792 đến ngày 2 – 6 – 1793
(Bước đầu của nền cộng hòa)

Ngày 10 – 8 - 1792

Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.

Ngày 21 – 9 - 1792

Quốc hội khai mạc, phế truất nhà vua, thiết lập nền Cộng hòa thứ nhất.

Ngày 21 – 1 - 1793

Vua Lu-I XVI bị xử chém.

Từ ngày 2 – 6 – 1793 đến ngày 27 – 7 – 1794
(Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôbanh, Đỉnh cao của cách mạng)

Tháng 6 - 1793

Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ công hòa.

Ngày 23 – 8 - 1793

Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”. Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao.

Ngày 27 – 7 - 1794

Trong phiên họp của Quốc hội, lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính lật đổ phái Giacôbanh, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của phong trào.

Từ ngày 27 – 7 – 1794 đến ngày 9 – 11 - 1799
(Thoái trào cách mạng)

Tháng 11 - 1799

Chấm dứt chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.

 

Năm 1804

Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế, thành lập đế chế thứ nhất.

 

Năm 1812

Na-pô-lê-ông bị thua trận ở Nga.

 

Năm 1815

Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 8 - Xem ngay

Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào? Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp? Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Giải bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Giải bài tập 4 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII? Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

- Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862. Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862.

Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

Xem chi tiết
Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

Xem chi tiết
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? - Lịch sử 8 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? - Lịch sử 8

- Âm mưu của Pháp : vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng,

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay