Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ


Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

1. Sóng cơ

- Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất. Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

- Sóng ngang là sóng trong đó có các phần tử của môi trường  dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

- Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.

- Biên độ sóng là biên độ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua.

- Chu kì T (hoặc tần số f) là chu kì hoặc tần số) dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua.

- Tốc độ truyền sóng v là tốc độ truyền dao động trong môi trường.

- Tần số sóng f là số lần dao động mà phần tử môi trường thực hiện trong 1 giây khi sóng truyền qua. Tần số có đơn vị là hec (Hz).

- Bước sóng (λ) là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì: \(λ = v.T=\dfrac{v}{f}\)

- Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

2. Phương trình sóng

- Phương trình dao động tại điểm O là \(u_O = A.cosωt\). Sau khoảng thời gian ∆t, dao động từ O truyền đến M cách O một khoảng x = v.∆t.

- Phương trình dao động của phần tử môi trường tại điểm M bất kì có tọa độ x là:

\(u_{M}(t)=A.cos\omega (t-\dfrac{x}{v})=A.cos2\pi \left (\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda } \right )\) (1)

=> Phương trình này cho biết li độ u của phần tử có tọa độ x vào thời điểm t.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài