Hình thức và cách dùng danh động từ

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Danh động từ có cùng hình thức với hiện tại phân từ. Ví dụ : running, speaking, working. Nó có thể được dùng như sau :a) Là chủ từ của một câu : dcuicing bored him (Khiêu vũ khiến anh ta chán ngấy.)

Danh động từ có cùng hình thức với hiện tại phân từ. Ví dụ : running, speaking, working.

Nó có thể được dùng như sau :

a)  Là chủ từ của một câu : dcuicing bored him (Khiêu vũ khiến anh ta chán ngấy.)

b)   Bổ ngữ của động từ Her hobby is painting (Việc tiêu khiển của cô ấy là vẽ.)

c)   Sau giới từ He was accused of smuggling (Gã bị truy tố về tội buôn lậu.)

d) Sau một số động từ nhất định

e) Trong các tổ hợp danh từ ; a diving board (Câu nhảy) ở đây danh động từ mang dấu nhấn chính.

Các bài liên quan: - Danh động từ (The Gerund)

Danh động từ dùng như chủ từ Danh động từ dùng như chủ từ

Như đã chỉ rõ ở 240E, hoặc nguyên mẫu hoặc động danh từ có thể là chủ từ khi hành động được xem như là một nghĩa chung. Ta có thể nói : It is easier to read French than to speak it (Ta đọc tiếng Pháp thì dễ hơn nói) = Reading French is easier them speaking it (Đọc tiếng Pháp thì dễ hơn nói nó)

Xem chi tiết
Cách dùng danh động từ  đứng sau giới từ Cách dùng danh động từ đứng sau giới từ

B. Một số cụm động từ dùng với danh động từ. Các cụm động từ phổ biến nhất là : be for/against, care for, give up, leave off, look forwaid to, put off, see about, talte to (Đối với go on, xem 363.)

Xem chi tiết
Cách dùng từ to Cách dùng từ to

To được đặt sau các trợ động từ be. have, ought, used và Sau going nó là một phần của động từ nguyên mẫu đầy đủ ( nguyên mẫu có to) . To thường được đặt sau các động từ mould. Like, love, mean, plan, try, want và một số động từ khác để tránh sự lặp lại.

Xem chi tiết
Cách dùng cấu trúc động từ + tính từ/đại từ sở hữu làm túc từ + danh động từ Cách dùng cấu trúc động từ + tính từ/đại từ sở hữu làm túc từ + danh động từ

Excuse, forgive, pardon và prevent không được theo sau trực tiếp bởi danh động từ nhưng có hoặc tính từ/đại từ sở hữu + danh động từ hoặc đại từ + giới từ + danh động từ theo sau.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng