Giải toán 2 tập 2 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Làm quen với phép nhân. Dấu nhân

Bài 1

Xem lời giải

Phép nhân

Bài

Xem lời giải

Thừa số, tích

Bài 1 Nêu thừa số, tích trong các phép tính sau:

Xem lời giải

Bảng nhân 2

Bài 1

Xem lời giải

Bảng nhân 5

Bài 1

Xem lời giải

Làm quen với phép chia. Dấu chia

Bài 1

Xem lời giải

Phép chia 1

Bài 1

Xem lời giải

Phép chia (tiếp theo)

Bài 1

Xem lời giải

Bảng chia 2

Bài 1

Xem lời giải

Bảng chia 5

Bài 1

Xem lời giải

Số bị chia, số chia, thương

Bài 1

Xem lời giải

Luyện tập

Bài 1

Xem lời giải

Luyện tập chung

Tính:2 cm x 6 5 kg x 10 2 dm x 8 25 dm : 5 18 l : 2 30 kg : 5 Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: Chọn dấu (+, -, x, :) thích hợp a) Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9. b) Tìm thương, biết số bị chia là 16 và số chia là 2.

Xem lời giải

Khối trụ - Khối cầu

Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu: Theo em, khối nào lăn được? Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

Xem lời giải

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:- Ở bên trái của khối cầu là khối gì? - Ở bên phải của khối cầu là những khối gì? - Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật? b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

Xem lời giải

Ngày - giờ

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ. b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ. Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Xem lời giải

Giờ - Phút

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút. b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

Xem lời giải

Ngày - Tháng

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? b) Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? c) Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên. Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây?Xem tờ lịch trên rồi cho biết: - Tháng 6 có bao nhiêu ngày? - Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy? - Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày nào ? - Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ Ba tuần trước là ngày nào ? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

Xem lời giải

Luyện tập chung (trang 38)

Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau. Câu nào đúng, câu nào sai? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ rưỡi, 9 giờ 15 phút, 10 giờ, 11 giờ 30 phút. b) 13 giờ, 17 giờ 15 phút, 21 giờ 30 phút, 24 giờ.

Xem lời giải

Em ôn lại những gì đã học

Tính nhẩm. Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia: Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất