Giải câu 2 trang 48 SBT địa 12


Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ TRONG TỔNG SỐ DÂN CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM

a. Nhận xét về sự biến động dân số thành thị và tỉ lệ dân số thành thị của nước ta.

b. Cho biết những nguyên nhân chủ yếu làm tăng dân số thành thị của nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét/xử lí bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a. Nhận xét về sự biến động dân số thành thị và tỉ lệ dân số thành thị của nước ta.

Giai đoạn 1990-2014:

+ Quy mô dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh qua các năm, tăng 17,1 triệu người, tăng 13,6 %.

+ Tỉ lệ dân thành thị còn thấp so với khu vực và thế giới.

b. Nguyên nhân chủ yếu làm tăng dân số thành thị của nước ta.

Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải câu 3 trang 49 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 49 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng.

 • Giải câu 4 trang 50 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính bình quân số dân trên 1 đô thị ở mỗi vùng và điền vào bảng sau:

 • Giải câu 5 trang 50 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, 5 đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là

 • Giải câu 6 trang 50 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, cần

 • Giải câu 7 trang 51 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Ảnh hưởng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là

 • Giải câu 8 trang 51 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào dưới đây tập trung tới 2 đô thị có quy mô dân số trên 1000000 người (2007).

 • Giải câu 9 trang 51 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào dưới đây có quy mô dân số (2007) dưới 500 nghìn người.

 • Giải câu 10 trang 51 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai (2007) thì vùng nào có số lượng đô thị ít nhất.

 • Giải câu 1 trang 48 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 12, Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.