Bài 96 trang 82 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Muốn đổ bê tông, người ta trộn \(1\) tạ xi măng, \(2\) tạ cát và \(6\) tạ sỏi.

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả: \(\dfrac{a.100}{b}\) %. 

Lời giải chi tiết

a)  Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông là :

\( \displaystyle {1 \over {1+2+6}}= \displaystyle {1 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{1.100} \over 9}} \%   \approx 11\% \)

Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông là :

\( \displaystyle {2 \over {1+2+6}}= \displaystyle {2 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over 9}} \%   \approx 22\% \)

Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông là :

\( \displaystyle {6 \over {1+2+6}}= \displaystyle {6 \over {9}}= \displaystyle {2 \over {3}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over{3}}} \%\)\(   \approx 67\% \)

b) Vẽ hình vuông có \(100\) ô (cạnh ô vuông dài \(0,5cm\)). Diện tích mỗi ô vuông biểu thị \(1\%\). Ta có :

- Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông chiếm \(11\) ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông chiếm \(22\) ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông chiếm \(67\) ô vuông. 

Lấy bút chì màu tô lên từng phần của các tỉ số đó (hình trên).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
  • Bài 97 trang 83 Vở bài tập toán 6 tập 2

    Giải bài 97 trang 83, 84 VBT toán 6 tập 2. Năm học 1998 - 1999, cả nước ta có 13076 trường tiểu học, 8583 trường THCS và 1641 trường THPT. Dựng biểu đồ cột biểu diễn tỉ số phần trăm các loại...

  • Bài 95 trang 82 Vở bài tập toán 6 tập 2

    Giải bài 95 trang 82 VBT toán 6 tập 2. Điểm kiểm tra toán của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16 (SGK). a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ? b) Loại điểm nào nhiều nhất ?...

  • Phần câu hỏi bài 17 trang 81, 82 Vở bài tập toán 6 tập 2

    Giải phần câu hỏi bài 17 trang 81, 82 VBT toán 6 tập 2. Một lớp có 45 học sinh trong đó có 11 bạn đạt loại giỏi, 15 bạn loại khá, 17 bạn loại trung bình và 2 bạn loại yếu...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.