Bài 96 trang 82 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 96 trang 82, 83 VBT toán 6 tập 2. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi. a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông. b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn ...

Đề bài

Muốn đổ bê tông, người ta trộn \(1\) tạ xi măng, \(2\) tạ cát và \(6\) tạ sỏi.

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả: \(\dfrac{a.100}{b}\) %. 

Lời giải chi tiết

a)  Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông là :

\( \displaystyle {1 \over {1+2+6}}= \displaystyle {1 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{1.100} \over 9}} \%   \approx 11\% \)

Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông là :

\( \displaystyle {2 \over {1+2+6}}= \displaystyle {2 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over 9}} \%   \approx 22\% \)

Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông là :

\( \displaystyle {6 \over {1+2+6}}= \displaystyle {6 \over {9}}= \displaystyle {2 \over {3}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over{3}}} \%\)\(   \approx 67\% \)

b) Vẽ hình vuông có \(100\) ô (cạnh ô vuông dài \(0,5cm\)). Diện tích mỗi ô vuông biểu thị \(1\%\). Ta có :

- Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông chiếm \(11\) ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông chiếm \(22\) ô vuông.

- Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông chiếm \(67\) ô vuông. 

Lấy bút chì màu tô lên từng phần của các tỉ số đó (hình trên).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Biểu đồ phần trăm

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài