Bài 6.2 trang 16 SBT Vật lí 9


Đề bài

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A. 

a. Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc.
b. Tính điện trở R1 và R2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

+ Sử dụng biểu thức: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a. Có hai cách mắc
+ Cách 1: \(R_1\) nối tiếp \(R_2\)
+ Cách 2: \(R_1\) song song \(R_2\)
Ta có:
- \(I_1= 0,4 A\) khi \(R_1\) nối tiếp \(R_2\) nên:
\({R_1} + {R_2} = \dfrac{U}{I_1} = \dfrac{6}{0,4} = 15\Omega\)   (1)
- \(I_2 = 1,8 A \) khi \(R_1\) song song \(R_2\) nên:
\({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)
\(= \dfrac{U}{I_2} = \dfrac{6}{1,8} = \dfrac{60}{18}\Omega\)       (2)
Kết hợp (1) và (2) ta có \(R_1R_2 = 50\) (3)
\(R_1; R_2\) là nghiệm của phương trình: \({X^2} - 15X + 50 = 0\)  (*)
(*) có hai nghiệm là \(X_1=10; X_2=5\)
Do đó:\( R_1= 5 Ω; R_2= 10 Ω\) (hoặc \(R_1= 10 Ω\); \(R_2= 5 Ω\)).
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.6 trên 112 phiếu
 • Bài 6.3 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.3 trang 16 SBT Vật lí 9. Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A

 • Bài 6.4 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.4 trang 16 SBT Vật lí 9. Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A.

 • Bài 6.5 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.5 trang 16 SBT Vật lí 9. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

 • Bài 6.6 trang 17 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.6 trang 17 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2, trong đó điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

 • Bài 6.7 trang 17 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.7 trang 17 SBT Vật lí 9. Các điện trở R là như nhau trong các đoạn mạch có sơ đồ trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch nào là nhỏ nhất?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.