Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 62.1 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.1 trang 125 SBT Vật lí 9. Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn.

Xem lời giải

Bài 62.2 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.2 trang 125 SBT Vật lí 9. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin mặt trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để

Xem lời giải

Bài 62.3 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.3 trang 125 SBT Vật lí 9. Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong

Xem lời giải

Bài 62.4 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.4 trang 125 SBT Vật lí 9. Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác.

Xem lời giải

Bài 62.5 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.5 trang 125 SBT Vật lí 9. Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

Xem lời giải

Bài 62.6 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.6 trang 125 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy

Xem lời giải

Bài 62.7 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.7 trang 125 SBT Vật lí 9. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?

Xem lời giải

Bài 62.8 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.8 trang 125 SBT Vật lí 9. Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hóa các dạng năng

Xem lời giải