CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21.1 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.1 trang 48 SBT Vật lý 9. Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.2 trang 48 SBT Vật lý 9. Có hai thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau.

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.3 trang 48 SBT Vật lý 9. Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết.

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.4 trang 48 SBT Vật lý 9. Quan sát hai thanh nam châm trong hình 21.1. Giải thích tại sao thanh nam châm 2 lại lơ lửng trên thanh nam châm 1.

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.5 trang 48 SBT Vật lý 9. Hình 21.2 mô tả tính chất từ của Trái đất. Các từ cực và các cực địa lí của trái đất có trùng nhau không?

Xem lời giải

Bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 SBT Vật lý 9. 21.6 Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

Xem lời giải

Bài 21.9; 21.10; 21.11 trang 49 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.9; 21.10; 21.11 trang 49 SBT Vật lý 9. 21.9 Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 22.5 trang 50 SBT Vật lý 9

Giải bài 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 22.5 trang 50 SBT Vật lý 9. 22.1 Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

Xem lời giải

Bài 22.6; 22.7; 22.8; 22.9 trang 51 SBT Vật lý 9

Giải bài 22.6; 22.7; 22.8; 22.9 trang 51 SBT Vật lý 9.Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

Xem lời giải

Bài 23.1 trang 52 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.1 trang 52 SBT Vật lý 9. Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 52 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.2 trang 52 SBT Vật lý 9. Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D,

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 52 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.3 trang 52 SBT Vật lý 9. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 52 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.4 trang 52 SBT Vật lý 9. Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9. Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm

Xem lời giải

Bài 23.6; 23.7; 23.8; 23.9 trang 53 SBT Vật lý 9

Giải bài 23.6; 23.7; 23.8; 23.9 trang 53 SBT Vật lý 9. Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

Xem lời giải

Bài 24.1 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.1 trang 54 SBT Vật lý 9. Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình 24.1

Xem lời giải

Bài 24.2 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.2 trang 54 SBT Vật lý 9. Hai cuộn dây có dòng điện được treo đồng trục và gần nhau (hình 24.2).

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.3 trang 54 SBT Vật lý 9. Hình 24.3 mô tả cấu tạo của dụng cụ để phát hiện dòng điện (một loại điện kế).

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 55 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.4 trang 55 SBT Vật lý 9. a. Cực nào của kim nam châm trong hình 24.4a hướng về phía đầu B của cuộn dây điện?

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.5 trang 54 SBT Vật lý 9. Cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện mà tên các từ cực của nam châm điện được ghi trên hình 24.5

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất