Bài 24.Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bình chọn:
3.8 trên 110 phiếu
Bài 24.1 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.1 trang 54 SBT Vật lý 9. Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình 24.1

Xem lời giải

Bài 24.2 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.2 trang 54 SBT Vật lý 9. Hai cuộn dây có dòng điện được treo đồng trục và gần nhau (hình 24.2).

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.3 trang 54 SBT Vật lý 9. Hình 24.3 mô tả cấu tạo của dụng cụ để phát hiện dòng điện (một loại điện kế).

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 55 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.4 trang 55 SBT Vật lý 9. a. Cực nào của kim nam châm trong hình 24.4a hướng về phía đầu B của cuộn dây điện?

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 54 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.5 trang 54 SBT Vật lý 9. Cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện mà tên các từ cực của nam châm điện được ghi trên hình 24.5

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 55 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.6 trang 55 SBT Vật lý 9. Các đường sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 24.7; 24.8; 24.9 trang 56 SBT Vật lý 9

Giải bài 24.7; 24.8; 24.9 trang 56 SBT Vật lý 9. Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choãi ra chỉ điều gì?

Xem lời giải