Bài 40 - 41. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bình chọn:
3.7 trên 86 phiếu
Bài 40-41.1 trang 82 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.1 trang 82 SBT Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới,

Xem lời giải

Bài 40-41.2 trang 83 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.2 trang 83 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 40-41.3 trang 83 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.3 trang 83 SBT Vật lí 9. Hình 40-41.2 mô tả một bạn học sinh nhìn qua ống thẳng thấy

Xem lời giải

Bài 40-41.4, 40-41.5, 40-41.6, 40-41.7, 40-41.8 trang 84 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.4, 40-41.5, 40-41.6, 40-41.7, 40-41.8 trang 84 SBT Vật lí 9. Câu nào dưới đây liệt kê đầy đủ những đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9. Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt, gọi ABCD là mặt cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40-41.3). Một người đặt mắt

Xem lời giải

Bài 40-41.14 trang 86 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.14 trang 86 SBT Vật lí 9. Viết chữ “Đ” vào ô đứng trước câu đúng, và chữ “S” vào ô đứng trước câu sai.

Xem lời giải

Bài 40-41.15 trang 86 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.15 trang 86 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải