Bài 53 - 54. Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu

Bình chọn:
4.5 trên 88 phiếu
Bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 SBT Vật lí 9. Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 53-54.3 trang 109 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.3 trang 109 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 53-54.4 trang 109 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.4 trang 109 SBT Vật lí 9. a. Nhìn vào các váng dầu, mỡ, bong bóng xà phòng… ở ngoài trời, ta có thấy những màu gì?

Xem lời giải

Bài 53-54.5 trang 109 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.5 trang 109 SBT Vật lí 9. Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây : đỏ, vàng, da cam, lục, tím?

Xem lời giải

Bài 53-54.6, 53-54.7, 53-54.8, 53-54.9, 53-54.10 trang 110, 111 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.6, 53-54.7, 53-54.8, 53-54.9, 53-54.10 trang 110, 111 SBT Vật lí 9. Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích?

Xem lời giải

Bài 53-54.11 trang 111 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.11 trang 111 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 53-54.12 trang 111 SBT Vật lí 9

Giải bài 53-54.12 trang 111 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải