Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu
Bài 52.1 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.1 trang 107 SBT Vật lí 9. Trong số bốn nguồn sáng sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?

Xem lời giải

Bài 52.2 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.2 trang 107 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 52.3 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.3 trang 107 SBT Vật lí 9. Tẩm một ít cồn 90 độ vào một mẫu bông rồi để vào đĩa đốt, sau đó rắc vài hạt muối vào ngọn lửa.

Xem lời giải

Bài 52.4 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.4 trang 107 SBT Vật lí 9. Em có một tấm lọc A màu đỏ và một tấm lọc B màu lục.

Xem lời giải

Bài 52.5 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.5 trang 107 SBT Vật lí 9. Hãy kể ra một số màu mà em thấy được khi nhìn vào một bong bóng xà phòng ở ngoài trời.

Xem lời giải

Bài 52.6 trang 107 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.6 trang 107 SBT Vật lí 9. Ta biết rằng phải có ánh sáng màu đi vào mắt mới gây ra cảm giác màu. Những ánh sáng có

Xem lời giải

Bài 52.7, 52.8, 52.9, 52.10 trang 108 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.7, 52.8, 52.9, 52.10 trang 108 SBT Vật lí 9. Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng trắng?

Xem lời giải

Bài 52.11 trang 108 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.11 trang 108 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 52.12 trang 108 SBT Vật lí 9

Giải bài 52.12 trang 108 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải