Bài 51. Bài tập quang hình học

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.1, 51.2 trang 104 SBT Vật lí 9. Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể.

Xem lời giải

Bài 51.3 trang 104 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.3 trang 104 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 51.4 trang 105 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.4 trang 105 SBT Vật lí 9. Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2 cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ,

Xem lời giải

Bài 51.5 trang 105 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.5 trang 105 SBT Vật lí 9. Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10 cm thì thấy ảnh của mọi vật xa,

Xem lời giải

Bài 51.6 trang 105 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.6 trang 105 SBT Vật lí 9. Người ta muốn chụp ảnh một bức tranh có kích thức 0,48 m x 0,72 m trên một phim có kích thước 24 mm x 36 mm,

Xem lời giải

Bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.7, 51.8, 51.9, 51.10 trang 105, 106 SBT Vật lí 9. Trên hình 51.2 có vẽ một tia sáng chiếu từ không khí vào nước.

Xem lời giải

Bài 51.11 trang 106 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.11 trang 106 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 51.12 trang 106 SBT Vật lí 9

Giải bài 51.12 trang 106 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải