Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bình chọn:
3.8 trên 73 phiếu
Bài 32.1 trang 71 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.1 trang 71 SBT Vật lí 9. Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:

Xem lời giải

Bài 32.2 trang 71 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.2 trang 71 SBT Vật lí 9. Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

Xem lời giải

Bài 32.3 trang 71 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.3 trang 71 SBT Vật lí 9. Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất

Xem lời giải

Bài 32.4 trang 71 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.4 trang 71 SBT Vật lí 9. Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ cho ta một dòng điện cảm ứng liên tục.

Xem lời giải

Bài 32.5, 32.6 trang 72 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.5, 32.6 trang 72 SBT Vật lí 9. 32.5 Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

Xem lời giải

Bài 32.7 trang 72 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.7 trang 72 SBT Vật lí 9. Trên hình 32.3, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất

Xem lời giải

Bài 32.8 trang 72 SBT Vật lí 9

Giải bài 32.8 trang 72 SBT Vật lí 9. Một HS nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam

Xem lời giải