Bài 44 - 45. Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bình chọn:
4 trên 117 phiếu
Bài 44-45.1 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.1 trang 91 SBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1

Xem lời giải

Bài 44-45.2 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.2 trang 91 SBT Vật lí 9. Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S.

Xem lời giải

Bài 44-45.3 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.3 trang 91 SBT Vật lí 9. Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một

Xem lời giải

Bài 44-45.4 trang 92 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.4 trang 92 SBT Vật lí 9. Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f

Xem lời giải

Bài 44-45.5 trang 92 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.5 trang 92 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 44-45.6, 44-45.7, 44-45.8 trang 92 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.6, 44-45.7, 44-45.8 trang 92 SBT Vật lí 9.Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 44-45.9, 44-45.10, 44-45.11, 44-45.12, 44-45.13 trang 93, 94 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.9, 44-45.10, 44-45.11, 44-45.12, 44-45.13 trang 93, 94 SBT Vật lí 9. Chiếu một tia sáng vào một thấu kính phân kì, theo phương song song với trục chính.

Xem lời giải

Bài 44-45.14 trang 94 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.14 trang 94 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 44-45.15 trang 94 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.15 trang 94 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải