Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bình chọn:
3.9 trên 62 phiếu
Bài 30.1 trang 66 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.1 trang 66 SBT Vật lí 9. Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây có dòng điện chạy qua như hình 30.1.

Xem lời giải

Bài 30.2 trang 66 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.2 trang 66 SBT Vật lí 9. Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu của thanh nam châm thẳng (hình 30.2).

Xem lời giải

Bài 30.3 trang 66 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.3 trang 66 SBT Vật lí 9. Số chỉ của lực kế sẽ thay đổi như thế nào khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều ABCD ?

Xem lời giải

Bài 30.4 trang 67 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.4 trang 67 SBT Vật lí 9. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên?

Xem lời giải

Bài 30.5 trang 67 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.5 trang 67 SBT Vật lí 9. Hãy biểu diễn lực điện tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình 30.5).

Xem lời giải

Bài 30.6 trang 67 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.6 trang 67 SBT Vật lí 9. Trên hình 30.6, ống dây B sẽ chuyển động như thế nào khi đóng công tắc K của ống dây A? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 30.7 trang 68 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.7 trang 68 SBT Vật lí 9. Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có dòng điện một chiều chạy qua như hình 30.7 đặt trong từ

Xem lời giải

Bài 30.8 trang 68 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.8 trang 68 SBT Vật lí 9. Xác định phương và chiều của lực điện từ của lực điện từ tác dụng vào điểm M trên đoạn dây dẫn

Xem lời giải

Bài 30.9 trang 68 SBT Vật lí 9

Giải bài 30.9 trang 68 SBT Vật lí 9. Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn tay trái và giữ nguyên các quy ước về dòng điện và chiều của đường sức

Xem lời giải