Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bình chọn:
4.5 trên 153 phiếu
Bài 21.1 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.1 trang 48 SBT Vật lý 9. Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.2 trang 48 SBT Vật lý 9. Có hai thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau.

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.3 trang 48 SBT Vật lý 9. Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết.

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.4 trang 48 SBT Vật lý 9. Quan sát hai thanh nam châm trong hình 21.1. Giải thích tại sao thanh nam châm 2 lại lơ lửng trên thanh nam châm 1.

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.5 trang 48 SBT Vật lý 9. Hình 21.2 mô tả tính chất từ của Trái đất. Các từ cực và các cực địa lí của trái đất có trùng nhau không?

Xem lời giải

Bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 SBT Vật lý 9. 21.6 Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

Xem lời giải

Bài 21.9; 21.10; 21.11 trang 49 SBT Vật lý 9

Giải bài 21.9; 21.10; 21.11 trang 49 SBT Vật lý 9. 21.9 Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải