Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Bình chọn:
4.2 trên 94 phiếu
Bài 26.1 trang 59 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.1 trang 59 SBT Vật lí 9. Để làm nam châm điện mạnh với dòng điện có cường độ cho trước thì nên quấn nhiều hay ít vòng dây dẫn quanh một ống dây cách điện.

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 59 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.2 trang 59 SBT Vật lí 9. Một thanh thép có một đầu được sơn màu đỏ, đầu kia được sơn màu xanh. Dùng một nam châm điện hình chữ U để từ hóa thanh thép này (hình 26.1).

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 59 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.3 trang 59 SBT Vật lí 9. Kim của la bàn sẽ nằm như thế nào đối với các vòng dây khi có dòng điện chạy qua ha cuộn dây đó? Vị trí ban đầu của kim nam châm khi

Xem lời giải

Bài 26.4 trang 60 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.4 trang 60 SBT Vật lí 9. kế điện từ loại đơn giản gồm một ống dây D và một tấm sắt S gắn liền với kim chỉ thị K có thể quay quanh trục O.

Xem lời giải

Bài 26.5, 26.6 trang 60 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.5, 26.6 trang 60 SBT Vật lí 9. Trong loa điện, lực nào làm cho màng loa dao động phát ra âm?

Xem lời giải

Bài 26.7 trang 60 SBT Vật lí 9

Giải bài 26.7 trang 60 SBT Vật lí 9. Tại sao khi dòng điện không đổi chạy vào cuộn dây của loa điện thì loa lại không kêu?

Xem lời giải