Bài 56. Tác dụng của ánh sáng

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Bài 56.1 trang 115 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.1 trang 115 SBT Vật lí 9. Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 56.2 trang 115 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.2 trang 115 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 56.3 trang 115 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.3 trang 115 SBT Vật lí 9. Hãy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu chở dầu

Xem lời giải

Bài 56.4 trang 115 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.4 trang 115 SBT Vật lí 9. Ta đã sử dụng những tác dụng nào của ánh sáng trong những công việc sau đây?

Xem lời giải

Bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 SBT Vật lí 9. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 56.9 trang 117 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.9 trang 117 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 56.10 trang 117 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.10 trang 117 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 56.11 trang 118 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.11 trang 118 SBT Vật lí 9. Trò chơi ô chữ thứ nhất

Xem lời giải

Bài 56.12 trang 119 SBT Vật lí 9

Giải bài 56.12 trang 119 SBT Vật lí 9. Trò chơi ô chữ thứ hai

Xem lời giải